Konstrukcja Thermolam

Konstrukcja paneli termoizolacyjnych i sposób ich montażu
 
W laboratorium badawczym firmy Eutherm przygotowano prototyp kompozytowego panelu termoizolacyjnego. Budowa odpowiedniej formy oraz wytworzenie takiego panelu było znacznym wyzwaniem konstrukcyjnym oraz technologicznym, ale w ten sposób udowodniono, że jest możliwe wytworzenie w jednym etapie kompozytowego panelu termoizolacyjnego, składającego się z systemu zawiesi mechanicznych, płyty laminam elewacyjnej oraz warstwy kompozytowego materiału termoizolacyjnego, będącego jednocześnie materiałem konstrukcyjnym oraz termoizolacyjnym, spajającym poszczególne elementy panelu w całość.
 

Biuro sprzedaży laminam wykonane w technologii Thermolam

 
Thermolam
 
Panel termoizolacyjny skonstruowany przez firmę Eutherm to materiał kompozytowy składający się z trzech podstawowych elementów:
 
  • płyty ze spieków kwarcowych Laminam o wymiarach 1,5 m x 0,5 m
  • warstwy materiału kompozytowego PSUR, będącego materiałem konstrukcyjnym, tworzącym zasadniczy szkielet panelu, łączącym ze sobą płytę laminam z systemem mechanicznych zawiesi. Drugą funkcją jaką spełnia ten materiał jest funkcja termoizolacyjna, ograniczająca straty energii cieplnej budynków
  • systemu zawiesi mechanicznych umożliwiających mocowanie poszczególnych paneli na ścianie budynku oraz złożenie w ten sposób poszczególnych paneli w elewację budynku.

Poszczególne panele termoizolacyjne są mocowane do ściany budynku za pomocą odpowiednich wsporników i kołków rozporowych. Zestaw odpowiednich śrub i nakrętek umożliwia regulację położenia poszczególnych paneli względem ściany oraz względem kolejnych elementów elewacji w ten sposób aby możliwe było zachowanie pionowych i poziomych płaszczyzn wykonywanej w ten sposób elewacji. 

 

Dodatkowo zaproponowana konstrukcja stalowego szkieletu sprawia, że panel termoizolacyjny jest zamocowany do ściany budynku na górnej oraz na dolnej jego krawędzi. Górna krawędź jest oczywiście mocowana za pomocą wspornika, kotwy oraz śruby M10 z nakrętką. Natomiast dolna krawędź jest blokowana dzięki specjalnym nakrętkom rzędu paneli niższego poziomu, która jest wsuwana w ceownik (w dolnej krawędzi) panelu poziomu wyższego. Poszczególne elementy fasady budynku – panele termoizolacyjne nie są ze sobą klejone a jedynie łączone na „zamek” – kolejne panele nachodzą na siebie
Pomiędzy ścianą budynku a tylną ścianą panelu zachowano ok. 1 cm przerwę, która będzie wypełniona lekką pianką poliuretanową. Takie rozwiązanie pozwala na układanie paneli termoizolacyjnych na budynku o nierównej powierzchni ścian. 
Jednocześnie warstwa pianki poliuretanowej stanowi wewnętrzne uszczelnienie, które uniemożliwia tworzenie mostków termicznych na złączach poszczególnych płyt i chroni przed ewentualnym przenikaniem wody do warstwy izolacyjnej panelu, co mogłoby pogorszyć warunki termoizolacyjne PSUR oraz obniżyć jego trwałość. Z kolei warstwa ze spieków kwarcowych chroni materiał izolacyjny od strony zewnętrznej, dodatkowo spoiny pomiędzy poszczególnymi płytami ceramicznymi paneli będą fugowane i uszczelniane odpowiednimi masami klejowymi. 
Obustronne uszczelnienie warstwy termoizolacyjnej PSUR, za pomocą pianki poliuretanowej od wewnątrz oraz płytą ceramiczną i masą klejową pomiędzy poszczególnymi płytami ceramicznymi, powoduje że materiał ten w praktyce nie będzie miał kontaktu z wodą oraz z tlenem powietrza. 
To również pozwala zachować bardzo atrakcyjny wygląd tworzonej w ten sposób wiecznotrwałych elewacji.
 
Zaproponowana konstrukcja paneli termoizolacyjnych, szczególnie konstrukcja aluminiowego szkieletu oraz sposób montażu do ściany budynku, umożliwia przecinanie paneli do jego dłuższej krawędzi (z długości) oraz krótszej krawędzi. 
 
W ten sposób nie jest możliwa powolna degradacja materiału organicznego jakim jest PSUR, jaka mogłaby nastąpić w ciągu wielu lat eksploatacji. 
 
 
 
 
 
 
 
Istnieje również możliwość przygotowania przez firmę Eutherm paneli termoizolacyjnych do określonego projektu architektonicznego, poza obecnie proponowanym podstawowym rozmiarem płyt wynoszącym 1,5m x 0,5m.